slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Wyniki eliminacji Bohemian Pilsner, Brett Saison

Wyniki eliminacji w kolejności alfabetycznej
 
Bohemian Pilsner:
1 Robert Kamiński
2 Rafał Krzywicki
3 Paweł Masłowski
4 Andrzej Miler
5 Szymon Niebudek
6 Maciej Tomaszewski, Magdalena Sykuła
 
Brett Saison:
1 Mariusz Bystryk
2 Piotr Czarny
3 Przemysław Godek
4 Mariusz Małaczek
5 Andrzej Miler
6 Piotr Stefanów, Katarzyna Dzwonnik
7 Szymon Synak