slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Regulamin oraz opisy kategorii I Podlaskiego Konkursu Piw Domowych

REGULAMIN I PODLASKIEGO KONKURSU PIW DOMOWYCH

 1. Organizatorem Konkursu jest Podlaski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych.
 2. Miejscem publikacji wszystkich informacji o konkursie są media elektroniczne:
  1. Fanpage konkursu na portalu społecznościowym
  2. Witryna internetowa nieformalnej grupy piwowarów www.piwowarskiepodlasie.pl
  3. Portal piwo.org, dział „Imprezy i spotkania”
 3. Konkurs odbędzie się w terminie 03.10.2015 r.
 4. W Konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby pełnoletnie.
 5. Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z Zasadami Dobrej Praktyki dla Konkursów Piw Domowych PSPD.
 6. Celem Konkursu jest promowanie piwowarstwa domowego i ogólnie pojętej jakości piwa.
 7. Piwa zgłoszone do Konkursu oceniane będą przez Komisję Sędziowską, w skład której wejdą kwalifikowani przez PSPD sędziowie. Przewodniczącym Komisji Sędziowskiej jest Czesław Dziełak.
 8. Konkurs przeprowadzony zostanie w dwóch kategoriach:
  a) Speciality IPA: Belgian IPA
  b) Lichtenheiner
  Dokładne opisy stylów znajdują się w osobnym dokumencie dołączonym do regulaminu
 9. Jeden browar domowy może wystawić do Konkursu jedno zgłoszenie z danego stylu.
 10. Do wystawionego piwa należy dołączyć wydrukowany i podpisany Formularz Zgłoszeniowy, formularz będzie przesłany jako załącznik do wiadomości email, generowany na podstawie danych wprowadzonych w elektronicznym formularzu zgłoszeniowym.
 11. Uczestnik konkursu na prośbę organizatora zobowiązuje się do udostępnienia szczegółowej receptury a także wyraża zgodę na jej upublicznienie.
 12. Koszt zgłoszenia piwa do Konkursu tzw. wpisowe (dotyczy każdego stylu z osobna) wynosi jn.:
  a. Dla piwowarów niebędących członkami PSPD: 15 zł.
  b. Dla piwowarów będących członkami PSPD: 12 zł.
  Jeżeli w skład browaru domowego wchodzi przynajmniej jedna osoba zrzeszona w PSPD, taki browar traktuje się jako członka PSPD.
  Wpisowe dla piwa poddanego ocenie konkursowej nie podlega zwrotowi. Wpłaty wpisowe dokonane bez podania tytułu niezbędnego do identyfikacji zgłoszenia będą traktowane jak darowizna na rzecz PSPD.
 13. Opłatę wpisowego do Konkursu należy wnieść do 20.09.2015r. (za datę wniesienia opłaty przyjmuje się datę jej zaksięgowania na rachunku organizatora) na konto:
  55 1540 1131 2113 6200 5272 0001
  Bank Ochrony Środowiska S.A. O/Rzeszów
  Polskie Stowarzyszenie Piwowarów Domowych
  Bracki Browar Zamkowy w Cieszynie
  ul. Dojazdowa 2
  43-400 Cieszyn

  W tytule przelewu należy wpisać: I Podlaski KPD + imię i nazwisko Piwowara + email, na który zgłaszający otrzyma potwierdzenie zaksięgowania wpłaty.
  Brak wpisowego w dniu oceny konkursowej skutkuje wycofaniem piwa z Konkursu.

 14. Piwowar jest zobowiązany dostarczyć piwo do organizatora Konkursu wraz z wypełnionym Formularzem Zgłoszeniowym w dniach od 1.09.2015 r. do 25.09.2015 r. w ilości 4 butelek o poj. 500 ml lub 5 butelek o poj. ok. 330 ml w danym stylu. Butelki nie mogą mieć naklejonych etykiet (etykietę na butelce z podaniem imienia, nazwiska oraz stylu piwa należy przymocować gumką recepturką).
 15. Piwa należy dostarczyć na następujący adres:
  Amikom s.c.
  Krzysztof Owsianiuk
  ul.Sienkiewicz 81/3 lok 121
  15-003 Białystok
 16. Uczestnicy zgadzają się na upublicznienie swojego imienia, nazwiska, nicku oraz zajętego miejsca.
 17. Informacja o trzech najlepszych piwach z każdej kategorii zostanie ogłoszona publicznie podczas Finału I Podlaskiego Konkursu Piw domowych, 3 października 2015r. Organizator konkursu, tj. Podlaski Oddział Terenowy Polskiego Stowarzyszenia Piwowarów Domowych, oraz sponsorzy nagród zastrzegają sobie prawo opublikowania, w tym w mediach elektronicznych, imion i nazwisk piwowarów, którzy awansowali do rundy finałowej oraz lokaty, którą zajęli. Przesłanie formularza zgłoszeniowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na powyższe.
 18. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie mniej niż 3 piwa w danym stylu, Konkurs w tym stylu nie zostanie rozstrzygnięty a uczestnik otrzyma upominek.
 19. Jeżeli do Konkursu zgłoszonych zostanie więcej niż 15 piw w danym stylu, organizator zastrzega sobie prawo do wykonania rundy kwalifikacyjnej, podczas której wyłonionych zostanie nie więcej niż 15 piw do oceny finałowej.
 20. Jeżeli piwa w danym stylu osiągną tę samą ilość punktów, decydująca ocena przysługuje Przewodniczącemu Komisji Sędziowskiej.
 21. Wyklucza się możliwość wystawienia piwa do Konkursu przez jurora w stylu, w którym będzie oceniał piwa w Konkursie.
 22. Nagrody szczegółowe w Konkursie zostaną podane w terminie późniejszym. Nagrody zostaną odebrane osobiście lub zostaną przesłane na koszt organizatora pod adres, podany w Formularzu Zgłoszeniowym.
 23. Zdobywcy nagród w poszczególnych kategoriach wyrażają zgodę na opublikowanie swoich danych w informacjach dotyczących konkursu, oraz udostępnienie ich danych osobowych i kontaktowych sponsorom konkursu i fundatorom.
 24. Każdy piwowar, którego piwo weźmie udział w Konkursie, otrzyma metryczkę z oceną swojego piwa i ewentualnymi uwagami jurorów.
 25. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do częściowej zmiany Regulaminu w przypadku wystąpienia istotnych, nieprzewidzianych okoliczności.
 26. Lista załączników do regulaminu
  1. Opisy kategorii konkursowych

Komisja ds. PKPD
Białystok, dnia 20.04.2015r.

Załączniki: