slideshow 1 slideshow 2 slideshow 3 slideshow 4 slideshow 5 slideshow 6

Regulamin II edycji PiwoWarCraft.

Wystartowała druga edycjia Podlaskich Bitew Piwowarów Domowych, czyli PiwoWarCraft 2015!

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem

Regulamin drugiego sezonu podlaskich pojedynków piwowarskich.

 1. Podlaskie pojedynki piwowarskie odbywają się przez cały 2015 rok, w ustalonych i opublikowanych wcześniej terminach i lokalach.
 2. Miejscem publikacji informacji są forum piwo.org, dział "podlaskie", grupa dyskusyjna "Piwowarskie Podlasie" oraz funpage „Piwowarcraft – Podlaskie Bitwy Piwowarów Domowych” udostępnione na Facebooku.
 3. Zawodnicy w fazie eliminacyjnej przydzielani są do jednej z ośmiu grup w drodze losowania. Z każdej grupy do kolejnej fazy awansuje trzech(3) najlepszych, wybranych przez publikę piwowarów.
 4. Kolejne etapy będą się odbywać zgodnie z zamieszczoną drabinką turniejową.
 5. Kolejność spotkań grupowych (styli) oraz terminy spotkań zostają opublikowane za pośrednictwem mediów wymienionych w pkt. 2 regulaminu.
 6. Czynne uczestnictwo w degustacji i ocenie:
  1. Tylko osoby pełnoletnie mogą brać czynny udział.
  2. Czynne uczestnictwo w degustacji oraz ocenie jest bezpłatne
  3. Warunkiem czynnego uczestnictwa jest wcześniejsze zgłoszenie się poprzez pocztę elektroniczną na adres piwowarcraft@gmail.com, podając w treści Imię i Nazwisko osoby chcącej brać czynny udział
  4. Jedno zgłoszenie może obejmować TYLKO jedną osobę
  5. Liczba kart do głosowania oraz próbek jest ograniczona i wynosi 100 kart na spotkanie.
  6. Objętość jednej próbki w zależności od spotkania wynosi 100ml lub 150ml, a w przypadku piwa finałowego(RIS) 50ml
  7. O kolejności zakwalifikowania do czynnego udziału decyduje kolejność zgłoszeń elektronicznych. Zgłoszenia ponad zaplanowaną liczbę kart będę zapisywane na listę rezerwową.
  8. W przypadku nieodebrania kart z podstawowej listy w przeciągu godziny od rozpoczęcia spotkania, nieodebrane karty przysługują zgłoszeniom z listy rezerwowej.
  9. W przypadku dwukrotnego nieodebrania karty mimo zgłoszenia i zakwalifikowania do czynnego udziału, w kolejnych spotkaniach zgłoszenie takiej osoby automatycznie trafi na listę rezerwową.
  10. Karty do głosowania są wydawane na miejscu w dniu spotkania na podstawie imiennej listy.
 7. Pod uwagę przy liczeniu wyników będą brane wyłącznie poprawnie wypełnione karty do głosowania. Poprawne wypełnienie karty oznacza zaznaczenie trzech(od eliminacji do półfinałów) lub dwóch(w finale) najlepszych próbek w danym stylu
 8. W przypadku równej liczby głosów oddanych na piwa w pierwszej rundzie głosem rozstrzygającym i uzasadnieniem merytorycznym dysponuje Czesław Dziełak oraz osoba przez niego wskazana.
 9. W przypadku zaprezentowania piwa będącym odstępstwem od wyznaczonego stylu, decyzję o ewentualnym wykluczeniu z konkursu podejmuje Czesław Dziełak wraz ze wskazaną przez siebie osobą. Wykluczenie polega na niezliczaniu głosów oddanych na wykluczonego zawodnika.
 10. Plan imprezy: 
  • otwarcie, przedstawienie założeń imprezy, przedstawienie uczestników
  • uczestnicy opowiadają o swoich piwach 
  • uczestnicy prezentują piwa goście oceniają 
  • podliczenie wyników i ogłoszenie 
  • część nieoficjalna
 11. Regulamin może ulec zmianie.